Hem

citatVi skapar förutsättningar för individen att bli trygg, självständig och självförsörjande.”Grupp_staende

Trygga Vägen erbjuder HVB-hem för barn och öppenvård för unga vuxna
Vi tror att positiva och långvariga relationer skapar en gynnsam utveckling för individen. Vi arbetar alltid mot att ta vara på relationer som byggts upp och genom att erbjuda en vårdkedja skapar vi goda förutsättningar att följa individens utveckling. Från barnet på HVB-hemmet Lugnet beläget vid sjön stora Färgen i natursköna Hemsjö till ett eget boende för den unge vuxne i en av våra referenslägenheter belägna i Göteborg och dess kranskommuner. Vi arbetar med att utveckla egenskaper hos individen såsom ansvarstagande, gott självförtroende samt förståelse och acceptans för omvärlden.

Genom att vara goda förebilder och skapa varaktiga relationer kan vi tillsammans
med individen nå uppsatta mål!