Aktiv fritid

citatEn aktiv fritid en del av lösningen.”

Varje individ är unikkanot3
Vägledaren arbetar tillsammans med individen för att hitta en fritidsaktivitet. Vi skapar förutsättningar till en stimulerande fritid såsom idrott, friluftsliv eller estetiska aktiviteterAtt få den extra uppmuntran att pröva på kan vara nyckeln till att hitta aktiviteter som kan utvecklas till intressen och hobbys. Att campa vid en sjö eller att tillbringa eftermiddagen på en nyklippt fotbollsplan kanske var roligare än de först tänkt. Det handlar helt enkelt om att, förutom arbete/skola och boende, skapa en vardag för individen som även gynnar integrationsprocessen. Vi visar det som finns bortom den vardag individen har idag.