Heders problematik

citatI hedersrelaterad problematik är alla offer.”

Hedersrelaterad problematikHedersrelaterat2
Målet med vårt arbete är att försöka normalisera relationen i familjen där parterna respekterar varandras beslut om hur de vill leva. Kvinnan skall inte behöva tvingas gömma sig. För att uppnå detta arbetar vi med både mannen och kvinnan där det primära arbetet ligger i att förändra beteendet hos mannen genom att hjälpa honom att bryta sig loss från kollektivtrycket, tänka självständigt och ta ansvar för familjen och sig själv. Nyckeln för att uppnå detta ligger i att skapa förtroende och tillit mellan mannen och vägledaren. Mannen vill inte att hans familj skall komma till skada men är fastnat i ett heders tänk förstärkt av yttre påverkare i form av tradition och förväntningar från hemlandet kombinerat med att det även kan förstärkas av landsmän och släktingar i Sverige.

Vad Trygga Vägen erbjuder
Insatser för kvinnan och eventuella barn.
●  Vägledare (Stödperson).
●  Boende i lägenhet vid behov.
●  Hjälp med att sekretess belägga personuppgifter.
●  Information och stöd i vad det innebär att ha skyddad identitet samt hur de skall förhålla sig.
●  Information och stöd i att bli självständig och hitta nya nätverk.
Insatser för mannen.
●  Vägledare (Stödperson).
●  Stöd i att hitta bättre alternativ till sitt beteende.
●  Stöd i att bryta sig loss från kollektivtrycket och tänka självständigt.
●  Stöd i att ta ansvar för familjen och sig själv.
●  Stöd i umgänge med barnen under insatserna.

Alla insatser sker i samverkan med Socialtjänst, lagrummet och omfattas av sekretess. Vägledare som arbetar med heders-relaterad problematik har språk och kulturkompetens. (kurdiska, Arabiska, Persiska och Dari).