HVB-Hem

citatLugnet –  Hem för vård eller boende”

HVB-HemmetBilder_hemsjö_200x600
Lugnet är beläget vid sjön stora Färgen i natursköna Hemsjö strax utanför Göteborg. Med väl tilltagna utrymmen i tre plan kan huset nyttjas mångsidigt, för trevlig samvaro eller lugn enskildhet. Verksamheten är anpassad för de boende barnens behov och önskemål. Vi har möjlighet att tillgodose ett brett spektrum av önskemål från våra uppdragsgivare. 

Målgrupp
Pojkar i åldrarna 14 – 17 år med psykosocial problematik, ensamkommande flyktingbarn eller barn som helt enkelt har behov av att lyftas ur den miljö som utgör ett riskmoment i vardagen. 

Syftet med placeringen
Tillgodose en trygg miljö med god omsorg för de boende och skapa förutsättningar för att de boende skall med gott självförtroende bli ansvarstagande individer med förståelse och acceptans för omvärlden.

En dag på Lugnet
En vardag på Lugnet börjar med att gemensamt förbereda och äta frukost för att sedan transportera sig till skolan på egen hand eller med hjälp av personal. Eftermiddagen består av gemensam middag för att sedan ha gemensamma eller individuella aktiviteter såsom idrott, friluftsliv eller estetiska aktiviteter. Kvällen ägnas åt studier, vila och umgänge samt samtal med vägledare. En helg består i huvudsak av vila och återhämtning, naturligtvis anordnas både gemensamma och individuella helgaktiviteter. Varje individs behov av fritidssysselsättning tillgodoses.