Om oss

citatMed engagemang, kunskap och empati utforskas varje individs specifika behov och resurser.”

Vårt måltjej_sitter
Att skapa förutsättningar för individen att bli självständig och självförsörjande genom att erbjuda en trygg och tillfredsställande tillvaro med positiva förebilder. Med ledorden engagemang, ansvar och trygghet utforskas varje individs specifika behov och resurser. Vi tror att genom att skapa en trygg miljö och med engagemang kan vi få barn och de unga vuxna att se att de har en livssituation som inte är värd att kasta bort. Utöver skola/jobb och bostad fokuserar vi på att hitta en fritidssysselsättning som tar dem in i ett sammanhang de trivs i. 

Vår kompetens
En gedigen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt utbildningar såsom kille_datorBehandlingsassistent, Behandlingspedagog, Socialpedagog och Socionom finns i våra led. Vi verkar även för etnokulturell kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning i organisationen. 

Vår filosofi
Ansvar är någonting som alla behöver och kan växa med. Individen bör få möjligheten att känna och ta ansvar för sin egen utveckling. Genom att skapa goda relationer och hitta individens resurser i en miljö där ansvar blir något positivt, läggs grunden för utvecklingen av individens självständighet.

Våra metoder
KBC (Kognitiv Beteende Counselling), MI (Motiverande Samtal), Miljöterapi samt diverse kille_bocker2riktade kognitiva samtalstekniker som adresserar specifika problem som: ilska, kriminalitet, nedstämdhet/ depression eller enbart i syfte att lära ungdomen mer om sig själv. Vi tar tillvara individens och nätverkets egna resurser för att nå uppsatta mål. Att arbeta med familjen, då detta är möjligt, ser vi som en självklarhet.

Vår värdegrund
Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället och varje form av diskriminering och kränkning är därmed oacceptabel.

Vad vi erbjuderkvinna_sitter2
• Stödboende.
• HVB-hem.
• Familjehem.
• Jourhem.
• Referenslägenheter.
• Tillfälliga boenden.
• Arbete med hedersrelaterad problematik.
• Arbetsträning, praktikplatser.
• Fritids och föreningsliv.
• Vårdkedja.