Öppenvård

citatÖppenvård – Eget boende i lägenhet.”

Vår målgruppLagenhetkolage_vertikal3
Killar och tjejer i åldrarna 18 – 25 år. Det kan vara ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd eller unga vuxna med psykosociala problem. 

Vägledarskap
Vi bistår k
lienten med att sköta sitt boende och få klienten i arbete/utbildning samt att hitta en meningsfull fritid och vi arbetar även med samhällsorientering. Varje klient har en särskilt utsedd vägledare som genomför insatserna utifrån individens genomförandeplan. Utifrån behov ges även strukturerade samtal enligt KBC (Kognitiv Beteende Counselling) så att klient kan finna vägar ur nedstämdhet, ångest, sociala fobier och annat som hindrar en positiv utveckling. Vi har tillgång till legitimerad läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk kompetens samt även leg. psykolog och sjuksköterska.